Giới thiệu

Mật kỳ đà – Thuộc thảo mộc HHT. Chúng tôi chia sẻ các tác dụng và cung cấp một số sản phẩm như sau:

+ Mật kỳ đà

+ Da kỳ đà

+ Con kỳ đà

+ Thuốc xương khớp malaysia

+ Thảo dược ngâm rượu 12 vị

+ Thảo dược ngâm rượu 30 vị

+ Minh mạng thang

+ Rễ cây mú từn